Water- en rioleringswerken

Aanleg van grachten en riolering

Het belang van waterwerken neemt steeds toe. Wijzigende weersomstandigheden en toenemende regenval vragen om een goede afwatering en een efficiënt openbaar rioleringssysteem. In opdracht van gemeentes en steden leggen wij reeds jarenlang grachten en rioleringen aan, volgens de regels van de kunst. We beschikken over de nodige machines en materialen om dit waar te maken.

Erosiewerken en bufferbekkens

We zijn gespecialiseerd in erosiewerken en het aanleggen van bufferbekkens. Om overvloedig water op te vangen, leggen we op het laagste punt tussen de velden een bekken voor tijdelijke opslag aan. Zo zorgen we ervoor dat het water niet de weg op stroomt en het zand niet wegspoelt. Voor erosiebestrijding en het voorkomen van overstromingen zetten we alle gewenste middelen in. Van vooronderzoek tot het bouwen van betonnen muren, damwanden en veel meer. Hierbij respecteren we steeds de natuurlijke omgeving.