Sanering en heraanleg van begraafplaatsen

Tot onze taken behoren onder andere het afbreken van zerken, het verwijderen van stoffelijke resten en het plaatsen van afsluitingen rond begraafplaatsen. Volgend op de ontgraving ontsmetten we de grond en maken we deze klaar voor heraanleg. De stoffelijke resten kunnen na verjaring afgevoerd worden naar het ossuarium. Ook individuele sanering en ontgraving mogelijk in opdracht van gemeentes, steden of begrafenisondernemers.

Heraanleg begraafplaats

Na het delven en ruimen van de graven zorgen we voor de heraanleg van de begraafplaats. Enkele voorbeelden: inzaaien, wandelpaden en aanplanting voorzien, klinkers leggen enz. Of de bouw en inrichting van het columbarium, de plaatsing van luifels, graf- en urnekelders.

Opgravingen voor repatriëring

We helpen bij opgravingen voor repatriëring, voor herbegraving in het thuisland. Het overbrengen van stoffelijke resten is vaak een emotionele gebeurtenis, de opgraving is in discrete handen bij AAG Nys. Duurzaamheid is ons motto, zowel qua aanpak als in de materialen die we gebruiken.